להזמנת הרצאות וליצירת קשר ניתן לפנות אלי

ד"ר רונית בועז
ronitboa@netvision.net.il