בשם האם, בשם האב

בשם האם, בשם האב

חותמם של הורינו טבוע בנו, לטוב ולרע. הקשרים הרגשיים בילדותינו, עם האם והאב, מהווים תשתית ומודל ליצירת קירבה ושותפות עם הזולת בבגרותנו. מנעד רחב של רגשות ותובנות מהדהדים בנו כלפי הורינו: יחסי אהבה ושנאה, קירבה אינטימית וזרות, ידיעה והכחשה, כעס והשלמה. תמונות זיכרון כאובות ומענגות על אומללות ואושר שורדות גם כשהילד/ה שבנו היה לאב ולאם. ניווכח שהעבר מוסיף ומבעבע, מהדהד ומתפרץ אל ההווה, והשיבה אל דמות האם או האב כרוכה לא אחת בהתמודדות עם תעלומות העבר, ועם סודותיה של המשפחה. לא אחת, חורגים המסעות האישיים הללו מהמעגל המשפחתי אל מציאות חברתית ומאורעות היסטוריים-לאומיים.

תכנית מפורטת לסדרה זו תעודכן בבוא העת