לקרוא בהינף אחד

סיפורים קצרים

במהלך סדרת מפגשים זו נצביע על מאפייניו של הטקסט הסיפורי הקצר, מאפיינים המתחייבים מקוצר היריעה ובה בעת חורגים מהקריטריון הכמותי. נתרשם ממגוון אפשרויות הסיפוריות, מהייצוג הריאליסטי כמו גם מהייצוג הפנטסטי, מאפיזודות יומיומיות להתרחשויות חריגות, בלשון רצינית ומשתעשעת כאחת. 

תכנית מפורטת לסדרה זו תעודכן בבוא העת

תמונה ראשית: נערה קוראת, 1850, פרנץ אייבל, הגלריה האוסטרית בלוודר, וינה, AKG-Images
מתוך הספר: 'נשים קוראות בציור ובצילום', שטפן בולמן, בתרגום מגרמנית: טלי שוורצשטיין-בסר, עמוד 73, כנרת, זמורה-ביתן, 2009