מעבר לחומות הזרות

מעבר לחומות הזרות

זהותו של הזולת כ"אחר", כזר או כנחות, נגזרת ממוצאו האתני, ממעמדו החברתי, משיוכו הפוליטי או מקטלוגו הפסיכולוגי. סופרים שונים התחקו ברומנים שלהם אחר שורשי אחרותו של הזולת; מה טיב יחסו של האני לאחר – הכנעה, שליטה, ביטול או קבלה והכרה בו? האם האני יכול בכלל להבין את האחר ולכבדו? מה בין אחרותו של האחר לייחודיות של האני? שאלות חברתיות, פילוסופיות-מוסריות ופסיכולוגיות אלו ינחו אותנו במהלך הסדרה.

תכנית מפורטת לסדרה זו תעודכן בבוא העת

תמונה ראשית: אישה קוראת, 1668/70, פיטר ינסנס אלינגה, הפינקוטקה הישנה, מינכן, Joachim Blaueln/Artothek
מתוך הספר: 'נשים קוראות בציור ובצילום', שטפן בולמן, בתרגום מגרמנית: טלי שוורצשטיין-בסר, עמוד 56, כנרת, זמורה-ביתן, 2009